Welcome – Part 1

Video này sẽ giúp ba mẹ cùng các bạn nhỏ học về các thứ trong tuần. Sau bài học, ba mẹ và các bé sẽ học được:
– Các thứ trong tuần
– Cách hỏi và trả lời hôm nay là thứ mấy

Xong video này ba mẹ hãy cùng con quay 1 video như sau. Mẹ và bé luyện tập hỏi và trả lời hôm nay là thứ mấy. Mình up lên YouTube và gửi đường link vào nhóm zalo cho giáo viên sửa bài cho mình, xem thử mình đã nói đúng chưa nha. Nhớ đặt tiêu đề video theo hướng dẫn

Cách đặt tên Video:
Cùng …(người học) Học Tiếng Anh chủ đề …Unit … Lesson… | Eflita Edu

Ví dụ: Cùng Phương Lan (tên con hoặc tên mẹ) học tiếng Anh chủ đề Colors Unit 1 Lesson 1 | Eflita Edu

Trong phần mô tả video có để dòng chữ gắn hashtag:
#eflitaedu
#cungconhoctienganh

Độ dài video:
Độ dài tối đa của video gửi sửa bài không dài quá 8 phút.

Cả nhà cùng luyện tập thật tốt nhé!

Video này sẽ giúp ba mẹ cùng các bạn nhỏ học về các thứ trong tuần. Sau bài học, ba mẹ và các bé sẽ học được:
– Các thứ trong tuần
– Cách hỏi và trả lời hôm nay là thứ mấy

Xong video này ba mẹ hãy cùng con quay 1 video như sau. Mẹ và bé luyện tập hỏi và trả lời hôm nay là thứ mấy. Mình up lên YouTube và gửi đường link vào nhóm zalo cho giáo viên sửa bài cho mình, xem thử mình đã nói đúng chưa nha. Nhớ đặt tiêu đề video theo hướng dẫn

Cách đặt tên Video:
Cùng …(người học) Học Tiếng Anh chủ đề …Unit … Lesson… | Eflita Edu

Ví dụ: Cùng Phương Lan (tên con hoặc tên mẹ) học tiếng Anh chủ đề Colors Unit 1 Lesson 1 | Eflita Edu

Trong phần mô tả video có để dòng chữ gắn hashtag:
#eflitaedu
#cungconhoctienganh

Độ dài video:
Độ dài tối đa của video gửi sửa bài không dài quá 8 phút.

Cả nhà cùng luyện tập thật tốt nhé!

Video này sẽ giúp ba mẹ cùng các bạn nhỏ học về các thứ trong tuần. Sau bài học, ba mẹ và các bé sẽ học được:
– Các thứ trong tuần
– Cách hỏi và trả lời hôm nay là thứ mấy

Xong video này ba mẹ hãy cùng con quay 1 video như sau. Mẹ và bé luyện tập hỏi và trả lời hôm nay là thứ mấy. Mình up lên YouTube và gửi đường link vào nhóm zalo cho giáo viên sửa bài cho mình, xem thử mình đã nói đúng chưa nha. Nhớ đặt tiêu đề video theo hướng dẫn

Cách đặt tên Video:
Cùng …(người học) Học Tiếng Anh chủ đề …Unit … Lesson… | Eflita Edu

Ví dụ: Cùng Phương Lan (tên con hoặc tên mẹ) học tiếng Anh chủ đề Colors Unit 1 Lesson 1 | Eflita Edu

Trong phần mô tả video có để dòng chữ gắn hashtag:
#eflitaedu
#cungconhoctienganh

Độ dài video:
Độ dài tối đa của video gửi sửa bài không dài quá 8 phút.

Cả nhà cùng luyện tập thật tốt nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *